Členové poroty 2021

  • prof. Tim Frederiksen (Dánsko) - předseda poroty
  • prof. Tatjana Masurenko (Rusko/Německo)
  • Kristina Fialová (Česká republika)
  • prof. Jan Pěruška (Česká republika)
  • prof. Peter Barsony (Maďarsko)

 

Členové poroty nemohou hodnotit své současné studenty. Porota se může rozhodnout neudělit některou z cen. V případě udělení jedné ceny mezi více soutěžících má porota právo finanční částku a věcné ceny rozdělit. Rozhodnutí poroty je konečné.