Členové poroty 2023

  • Tim Frederiksen (Dánsko) - předseda poroty
  • Kristina Fialová (Česká republika)
  • Pauline Sachse (Německo)
  • Jan Pěruška (Česká republika)
  • TBA

 

Členové poroty nemohou hodnotit své současné studenty. Porota se může rozhodnout neudělit některou z cen. V případě udělení jedné ceny mezi více soutěžících má porota právo finanční částku a věcné ceny rozdělit. Rozhodnutí poroty je konečné.