Členové poroty 2022

  • Tim Frederiksen (Dánsko) - předseda poroty
  • Lars Anders Tomter (Norsko) - 2. a 3.kolo/ Peter Barsony (Maďarsko) -1.kolo
  • Kristina Fialová (Česká republika)
  • Lech Antonio Uszynski (Polsko/Itálie)
  • Jan Pěruška (Česká republika)

 

Členové poroty nemohou hodnotit své současné studenty. Porota se může rozhodnout neudělit některou z cen. V případě udělení jedné ceny mezi více soutěžících má porota právo finanční částku a věcné ceny rozdělit. Rozhodnutí poroty je konečné.