Hlavní ceny

 

  1. cena - 40.000 Kč, mistrovský smyčec Luboše Odlase, violové pouzdro od firmy GEWA, 3 sady strun Pirastro Perpetual a kalafuna Pirastro Evah Pirazzi
  2. cena - 30.000 Kč, 2 sady strun Pirastro Perpetual a kalafuna Pirastro Evah Pirazzi 
  3. cena - 20.000 Kč, sada strun Pirastro Perpetual a kalafuna Pirastro Evah Pirazzi 

 

Mimořádné ceny

  • cena Nadace Bohuslava Martinů za nejlepší interpretaci díla B. Martinů - 15.000 Kč
  • cena Společnosti Antonína Dvořáka za nejlepší interpretaci skladby O. Nedbala - 5.000 Kč
  • cena Pirastro - Korfker Rest ramenní opěrka
  • cena Ředitele Pražské konzervatoře pro nejlepšího českého účastníka - honorovaný koncert v rámci festivalu Kultura v srdci Prahy
  • honorovaný koncert na Jihočeském komorním festivalu 2023
  • honorovaný koncert na Malostranských koncertních večerech 2023
  • honorovaný koncert na zahajovacím koncertě 4. ročníku soutěže O. Nedbala 2023

 

Porota se může rozhodnout neudělit některou z cen. V případě udělení jedné ceny mezi více soutěžících má porota právo finanční částku rozdělit. Rozhodnutí poroty je konečné.