Hlavní ceny

 

 1. cena - 40.000 Kč, mistrovský smyčec Luboše Odlase, violové pouzdro od firmy GEWA, 3 sady strun Pirastro Perpetual a kalafuna Pirastro Evah Pirazzi
 2. cena - 30.000 Kč, 2 sady strun Pirastro Perpetual a kalafuna Pirastro Evah Pirazzi 
 3. cena - 20.000 Kč, sada strun Pirastro Perpetual a kalafuna Pirastro Evah Pirazzi 

 

Mimořádné ceny

 • cena publika - balíček příslušenství 
 • cena Nadace Bohuslava Martinů za nejlepší interpretaci díla B. Martinů - 15.000 Kč
 • speciální cena za nejlepší interpretaci skladby O. Nedbala - 5.000 Kč
 • cena Pirastro - Korfker Rest ramenní opěrka
 • cena Ředitele Pražské konzervatoře pro nejlepšího českého účastníka 
 • honorované koncerty
 • honorovaný koncert na zahajovacím koncertě 5. ročníku soutěže O. Nedbala 2024
 • Masterclass se členy poroty pro soutěžící 2. kola (30. 9. 2023)

 

Porota se může rozhodnout neudělit některou z cen. V případě udělení jedné ceny mezi více soutěžících má porota právo finanční částku rozdělit. Rozhodnutí poroty je konečné.