1. kolo – hra zpaměti podmínkou, max. 15 minut (formou videonahrávky)

1. dvě kontrastní části z jednoho z následujících děl:

a) J. S. Bach - Sonáty a Partity pro housle sólo, BWV 1001 - 1006 

b) J. S. Bach - 6 Suit pro violoncello sólo, BWV 1007 - 1012

c) M. Reger - 3 Suity pro violu sólo

 

2. Skladba pro violu sólo (či její část-i) dle výběru kandidáta

 

2. kolo – hra zpaměti není podmínkou (živě)

1. Jedna z následujících Sonát pro violu a klavír od skladatelů - B. Martinů, P. Hindemith (op.11/4), R. Clarke, J. Brahms (op.120/1 a 2), F. Schubert, N. Paganini, J. Feld (Sonáta), M. Reger, H. Vieuxtemps 

2. O. Nedbal – Romantický kus op.18 pro violu a klavír (imslp.org download)

 

 3.kolo - hra zpaměti podmínkou, za doprovodu komorního orchestru (živě)

  • C. Stamitz - Koncert D dur op.1 nebo F. A. Hoffmeister - Koncert D dur