Podmínky a pravidla soutěže

Soutěž je pro violisty ve věku do 30 let (včetně) všech národností. Všechna živá kola i koncerty jsou přístupná veřejnosti, soutěžící nehrají anonymně. Kandidáti mohou využít oficiálního korepetitora soutěž. V průběhu soutěže mohou být pořizovány zvukové nebo obrazové záznamy, které může pořadatel využít k propagačním účelům bez dalšího souhlasu kandidáta. Autorská práva související s tímto využitím záznamu nelze uplatnit.

1.kolo soutěže se uskuteční prostřednictvím videonahrávky, 2. a 3. kolo se odehraje v sále Pražské konzervatoře v Praze ve dnech 29.9. - 2.10.2022. Uzávěrka přihlášek s videonahrávkou programu 1.kola je 1.července 2022, vybraní kandidáti přijatí do soutěže budou informováni emailem.

  • Přihláška musí obsahovat - údaje soutěžícího, soutěžní program, foto a cv, soutěžní program a nesestříhané soutěžní video 1.kola
  • nesestříhaná VIDEO nahrávka musí být ve formátu ve formátu avi, mov, mpg, mp4, mkv. Kvalita nahrávky musí mít profesionální parametry, celá nahrávka by měla být natočena na jeden záběr. Výběr kandidátů, kteří se budou moci zúčastnit soutěže v Praze, bude prováděn na základě této nahrávky. Nahrávku uploadujte na YouTube nebo jemu podobný server (Dropbox, iCloud atd.) a link vložte do přihlášky.
  • Registrační poplatek pro účast v 1.kole je 2.000 Kč/ 80 EUR (musí být uhrazen zároveň s přihláškou). V případě neuskutečnění soutěže z důvodu restrikcí spojených s pandemií Covid_19 se poplatek soutěžícímu vrátí v plné výši. Uzávěrka přihlášek do 1.kola je do 1. července 2022
  • Do 14. července 2022 bude kandidátům přijatým do soutěže (tj. úspěšným v 1.kole) zasláno elektronickou poštou oznámení o přijetí. 
  • Soutěžícím budou k dispozici oficiální korepetitoři pro 2.kolo, poplatek za korepetitora je 1000 Kč.
  • Soutěž se koná 29. září - 2. října 2022, Pražská konzervatoř, Dvořákovo nábřeží 2, 11000, Praha 1 
  • Pořadí soutěžících se bude losovat před druhým kolem
  • Pořadatel nezajišťuje ubytování soutěžícím ani jejich doprovodu a nenese zodpovědnost za nezletilé soutěžící
  • V případě zhoršení pandemické situace je možné, že se soutěž uskuteční online z důvodu ochrany soutěžících