Podmínky a pravidla soutěže

Soutěž je pro violisty ve věku do 30 let (včetně) všech národností. Všechna kola i koncert vítězů jsou přístupná veřejnosti, soutěžící nehrají anonymně. Kandidáti mohou využít oficiálního korepetitora soutěž. V průběhu soutěže mohou být pořizovány zvukové nebo obrazové záznamy, které může pořadatel využít k propagačním účelům bez dalšího souhlasu kandidáta. Autorská práva související s tímto využitím záznamu nelze uplatnit.

  • Registrační poplatek 2.500 Kč/ 100 euro (musí být uhrazen zároveň s přihláškou). V případě neuskutečnění soutěže z důvodu restrikcí spojených s pandemií Covid_19 se poplatek soutěžícímu vrátí v plné výši.
  • Poplatek za oficiálního korepetitora 800 Kč/ 30 euro (splatný až na místě soutěže v případě postupu do 2.kola)
  • Uzávěrka přihlášek je do 25. srpna 2021. Kapacita soutěžících je omezena. Po naplnění kapacity si vyhrazujeme právo ukončit příjem přihlášek dříve.
  • Soutěž se koná 30. září - 3. října 2021, Pražská konzervatoř, Dvořákovo nábřeží 2, 11000, Praha 1 
  • Pořadí soutěžících se bude losovat před prvním kolem
  • Pořadatel nezajišťuje ubytování soutěžícím ani jejich doprovodu a nenese zodpovědnost za nezletilé soutěžící
  • V případě zhoršení pandemické situace je možné, že se soutěž uskuteční online z důvodu ochrany soutěžících