V prvním kole se všichni soutěžící představili zhruba v patnáctiminutovém sólovém programu, porota vybrala do druhého kola dvanáct účastníků. Z tuzemských violistů byl mezi jimi Daniel Macho, který se proto nakonec stal držitelem ceny pro nejlepšího českého účastníka.

Součástí repertoáru byl v druhém kole jako povinná skladba soutěže Romantický kus op. 18 od Oskara Nedbala, vedle Josefa Suka a Vítězslava Nováka nejvýznamnějšího žáka Antonína Dvořáka. Nedbal byl se Sukem spoluzakladatelem Českého kvarteta a hrál v něm na violu čtrnáct let, ale později se vydal na dráhu dirigenta. Stal se také úspěšným baletním a operetním autorem.

„Výkony soutěžících byly ohromné a bylo obtížné vybrat pouze jednoho vítěze. Ráda bych poděkovala také všem porotcům, se kterými jsme rozhodovali ve vzácné shodě“, uvedla Kristina Fialová, přední česká violistka. V porotě vedle ní byli Tim Frederiksen (Dánsko), Stephanie Baer (USA), Jan Pěruška (Česká republika), Jensen Horn – Sin Lam (Rakousko) a Sheila Browne (USA/Čína).

Oficiálními klavíristy soutěže byli Martin Levický Libuše a Radim Pančochovi.

Čestné uznání převzali v neděli v Praze Yizilin Liang (Čína), Otoha Tabata (Japonsko) a – současně s cenou za nejlepší provedení díla Oskara Nedbala – Alva Rasmussen (Švédsko). Všichni laureáti kromě finančních cen získali věcné ceny, vítěz soutěže si odnesl mimo jiné mistrovský smyčec od Luboše Odlase.

„Mezi mladými violisty po celém světě soutěž vyvolala mimořádný zájem, museli jsme tak uzavřít příjem přihlášek o šest týdnů dřív, protože uchazeči naplnili maximální kapacitu prvního kola. Doufali jsme, že se naše soutěž setká s kladnou odezvou, nicméně takto mimořádný zájem předčil všechna naše očekávání. Máme obrovskou radost. Je to znamení, že se nám povedlo započít nový úspěšný projekt pro mladé violisty,“ řekla Kristina Fialová portálu KlasikaPlus.

Pro účastníky se ve spolupráci s Pražskou konzervatoří a AMU uskutečnily také mistrovské kurzy vedené osobnostmi z řad porotců.

https://www.klasikaplus.cz/mladi/item/2413-ceny-violove-souteze-oskara-nedbala-putuji-do-jizni-koreje-a-ruska