Podmínky a pravidla soutěže

Soutěž je pro violisty ve věku do 30 let (včetně) všech národností. Všechna kola i koncert vítězů jsou přístupná veřejnosti, soutěžící nehrají anonymně. Kandidáti mohou využít oficiálního korepetitora soutěž. V průběhu soutěže mohou být pořizovány zvukové nebo obrazové záznamy, které může pořadatel využít k propagačním účelům bez dalšího souhlasu kandidáta. Autorská práva související s tímto využitím záznamu nelze uplatnit.

  • Registrační poplatek 2.000 Kč/ 80 euro (musí být uhrazen zároveň s přihláškou)
  • Poplatek za oficiálního korepetitora 800 Kč/ 30 euro (splatný až na místě soutěže)
  • Uzávěrka přihlášek je do 30. září 2019. Kapacita soutěžících je omezena. Po naplnění kapacity si vyhrazujeme právo ukončit příjem přihlášek dříve.
  • Soutěž se koná 1. – 3. listopadu 2019 v Praze (registrace proběhne 31. října 2019), Malé náměstí 11, 1. patro - New York University Prague, Richterův dům
  • Pořadí soutěžících se bude losovat před prvním kolem
  • Pořadatel nezajišťuje ubytování soutěžícím ani jejich doprovodu a nenese zodpovědnost za nezletilé soutěžící